BIBLIOGRAFIJA

Nikola Kusovac, Nikola, Dobar početak , Ekspres politika, 30.05.1978.
A. P., Tapiserije kao freske, Ekspres politika, maj, 1978.
Spomenka Jelić, Tkanje kao freske, Omladinske novine, maj, 1978.
Vojin Reljin , Grad – mecena umetnosti Politika, septembar, 1978.
Mirjana Živković, Ni pozivnice ne pomažu, Politika, maj, 1978.
Malešič Mileva, Vesnini ziatni prsti, Polimije 1. januar 1984.
Kusovac Nikola, RIzik bez koristi, llustrovana politika, 17. novembar 1978.
Markus Zoran, Iznad krize, Politika, 29. mart 1988.
Glavurtić Miro, Kaligrafija nostalgije“, predgovor za katalog samostalne izložbe batika u Galeriji Međunarodnog press centra, 1990. Beograd
Mirjana Čelar Marjanović, Nostalgične etide, Politika eskspres, 1.januar 1990.
Kusovac, Nikola, Predgovor za katalog samostalne iziožbe batika u Malom likovnom salonu, Kragujevac,1991.
Kandič, Mihajlo, Slike na svili, Svetlost, Kragujevac, 4. april 1991.
Kandić, Mihajlo, Likovni život, mart-maj , 1991.
Pešić, Ratomir, U ateljeu, lntervju, 15. februar 1991.
Kadijević, Đorđe, Govor tela, predgovor za katalog samostalne izložbe batika u Galeriji 73, Beograd, april 1993.

Marjanović Čelar, Mirjana, Lepota tela, Politika ekspres, 26. april 1993.
M. B., Izložba Vesne Milunović, Narodne novine, Niš , 11. maj 1993.
Markus, Zoran, Govor tela, Politika, 18. maj 1993.
Kadijević, Đorđe, Erotizam bića, Nin, 11. jun 1993.
Lukić, Aleksandra, Oslikana marama, Zlatne ruke, br. 3, septembar 1991.
Cmiljanović, M. R., Zborno mesto boraca za lepotu umetnosti, Polimlje, 23. septembar 1992.

C., M. R. Umetnost kao uzvišen cilj, Polimlje, 8. oktobar 1993.
Kadijević, Đorđe, Predgovor za katalog izložbe batika u Muzeju Vojvodine, Novi Sad, septembar 1
Marjanović, Milena, Kritika je pomodarska, Blic, 22. septembar 1997.
Čvorović, G., Jabuka prvog greha, Novosti, januar 1998.
S. B., Izložba Vesne Milunović u Parizu, Politika, januar 1998.
D. M., Izložba Vesne Milunović u Parizu, Politika, 2. februar 1998.
Đoković, O., Otvaranje izložbe V.M. u Galeriji centra internacionalne umetnosti u Parizu,
Evropske vesti, 29. januar 1998.
Đoković, O., Kažnjena da slika, Evropske vesti, februar 1998.
Đoković, O., Vesnine jabuke u Parizu, Evropske vesti, 6. maj 1998.
Marjanović, M., Kritička figuracija, Blic, 9. decembar 1998.
Đ. O., Jesenji salon, Evropske vesti, od 1999. do 2005.                                              Čvarković, Mihić Biljana, Evin greh, Astra, januar 2002.                                          Čvorović, G., Na novom putu, Večernje novosti, januar  2002.                                  Čvorovič, G., Lepota rnladog tela, Večernje novosti, 7. oktobar 2003.
Živanović, A., Lepota u bojama, Večrje novosti, jul 2002.
Marjanović, M., Lepo je na ceni i u Beogradu i u Parizu, Blic, 17. novembar 2002.
čuk, A., Prvi greh nije stigao u Beograd, Danas, 2-3. avgust 2003.
Marjanović, M., Vesnina nostalgija, Blic, 26. novembar 2003.
Sujić, B. Vasilije, Sve jabuke, Večernje novosti, 2. decembar 2003.
Daković, Nenad, Greh i slovo, Danas, 5. decmbar 2003.
Đoković, O., Žensko telo na svili, Evropske vesti, 11. jul 2004.
Marjanović, M., Slike koje izazivaju laku jezu, Blic, 19. maj 2005.
Popović, Savo, Umetnik i model, Večernje novosti 30. maj 2005.
Kadijević, Đorđe, Kostirniranje praznine, predgovor za katalog izložbe slika u Galeriji 73, Beograd, maj 2005.
M. G., Kostimiranje praznine, Vesti, 20. avgust 2005.
Popović, Savo, Na put zbog greške, Večernje novosti, 22. novembar 2005.
M. G., Božanske svetlosti palete Vesne Milunović, Vesti, 20. avgust 2005.
Ljubišić, Bratislav, Intervju „Krug 2; Drugi program Radio Beograda, 02. april 2005.
Marjanović, Milena, Kao melem na ranu, Blic, 28. februar 2006.                                      Đoković, O., Braneći Evu, obukla je, Evropske vesti, 6. januar 2006.

Đ.O. Dva umetnika u dva čina, 19. februar 2006.
Čvorovič, Goran. Plakati i gresi, Novosti, 19. februar 2006.
Čevorović, Goran, Pariska pikturalna čitanka, Knjiga intervjua, Beograd, 2006.
Sujić, Vasilije B., Povratak vrednosti, Novosti, 23. oktobar 2007.
Marjanović, Milena, Batik, Blic, 6. oktobar 2009.
Ljubišič,Bratislav, O izložbi batika 14 galeriji Feniks. radio emisiji „Kultumi krugovi”, Radio Beograd 2,28. septembar

2009.                                            .                                                                                      Popović, Sava, Skriveni život stvari, Novosti, 8. april 2010.
Marjanović. Milena, Umetnost pokreću strast i čulnost. Blic, 16. april 2010.
Sujić, Vasilije B., Određivanje ličnosti, Novosti. 8. jun 2010.
Todorović, Vesna, Duboki udah života. predgovor za katalog izložbe crteža u Galeriji Atrijum, Beograd, april 2010.

2010.                                            .                                                                                      Bošnjak, Sreto, predgovor za katalog izložbe slika u Galeriji ULUS. Beograd, april 2010.
Ljubišić, Bratislav, O izložbi slika i crteža u radio emisiji .,Kulturni krugovi” Radio Beograd 2, 22. april 2010.                                            .                                                              Radisavijević, Z., Sonet pretočen u sliku, Politika, 26. jul 2010.
Slika se čita kao pesma, Politika, 29. avgust 2010.
TV prikaz Drugog programa ,,Ars praktika”, autor Dijana Milašinović, 2010.
TV prikaz Drugog programa ,,Apokalipsa u boji”, autor Nađa Ivanji Švab, 2014.
Kadijević, Đorđe, Predgovor za katalog samostalne izložbe slika u Galeriji ULUS, Beograd, septembar 2016.
Kao i drugi prikazi i intervjui na radio programu i RTS-u